NEPQD

POC immunfloresan kardiyak belirteçleri analizözü

Quantum-dot teknolojisi ile üretilen floresan sinyalleri aracılığı
ile ölçüm. 
Medikal ve gıda güvenliği testleri

Tek kullanımlık hızlı test sistemi
Enfeksiyon, kardiyovasküler hastalıklar, tümör marker lar.
Mitotoksinler 

Wi-fi ve bluetooth bağlantısı, mobil taşınabilir sistem.