MİKOLOJİ (MANTAR)

Dökümanı İndir
MİKOLOJİ (MANTAR)
Aspergillosis

ASPERGILLOSIS FUMOUZE®

İndirek hemaglütinasyon yöntemiyle Aspergillozun serolojik tanısı

Katalog No. 5244  102 test  

Candidiasis

CANDIDIASIS FUMOUZE®

İndirek hemaglütinasyon yöntemiyle Candidiasis?in serolojik tanısı 

Katalog No. 5134   120 test

BICHRO-DUBLI FUMOUZE®

Doğrudan koloniden Candida dubliniensis?in hızlı identifkasyonu için lateks kooagülasyon kart test

Katalog No. 8100  100 test

BICHRO-LATEX ALBICANS FUMOUZE®

Monoklonal antikorlar ile duyarlılaştırılmış lateks partiküllerinin aglütinasyonu yoluyla  5 dakika içerisinde doğrudan koloniden Candida albicansın immünolojik identifikasyonu.

Katalog No. 5247    60 test

Katalog No. 52493   60 test

GLABRATA RTT FUMOUZE® (Rapid Trehalose Test)

Candida glabrata?nın hızlı identifikasyonu için kullanıma hazır reaktifler

Katalog No. 3140   40 test 

KRUSEI-COLOR FUMOUZE®

Monoklonal antikorlar ile duyarlılaştırılmış lateks partiküllerinin aglütinasyonu yoluyla  5 dakika içerisinde doğrudan koloniden Candida krusei?nin  immünolojik identifikasyonu.

Katalog No. 5098   30 test 

Cryptococcosis

CRYPTO-LA TEST FUMOUZE®

Serum ve C.S.Fde  Cryptococcus neoformans  antijeninin kalitatif  tespiti için lateks aglütinasyon testi

Katalog No. 5148   70 test