Coalyzer Koagülometre

Dökümanı İndir
COALYZER KOAGÜLOMETRE

4 kanallı yarı otomatik koagulasyon cihazı
Birbirinden bağımsız 4 ölçüm kanalı
Manyetik sensörlü ölçüm sistemi
Kablolu ayarlanabilir pipet
Hareketli LCD ekran
Dahili termal yazıcı
7 rakama kadar ID girebilme
Numune tüpleri için bölmeler
Pipet ucu yerleri
16 adet inkübasyon bölmesi
5 adet ısıtmalı, 2 adet oda ısısında reaktif bekleme yeri
Hasta arşivinden arama yapma
Kalibrasyon grafiklerini izleyebilme
4 adet birbirinden bağımsız inkübasyon timer
İnkübasyon süreleri ve sıcaklık bilgilerini ekrandan izleyebilme